Home

GLIS

 

Een privé-initiatief waar 55-plussers een kasteeltje in Zuid-Frankrijk delen en daarvoor 365 €/maand betalen !

 

Une initiative privé ou des gens de plus de 55 ans partagent un petit chateau au sud de la France pour 365 €/mois !

Werken en wonen in Zuid Frankrijk ?

 

Travailler et vivre au Sud de la France ?

 

KLIK HIER - CLIQUEZ ICI

Parc Misho

is een klein

vakantiepark

voor kampeerders

Parc Misho

est un petit parc

de vacances

pour campeurs

 

Parc Misho

 

Parc Patrine

is een luxe

vakantiepark

waar elk zijn eigen tuin heeft om te komen kamperen

Parc Patrine

Parc Patrine

est un parc de

vacances luxueux

ou chacun a son propre jardin pour camper

Al wie ons een beetje komt helpen met de aanleg van ons kampeerterrein mag ondertussen gratis kamperen.

 

Ceux qui viennent nous aider un peu à aménager nos terrains, peuvent entre temps gratuitement camper.

 

ook concierge voor langere tijd gevraagd

het verblijf is in een caravan

 

cherchons aussi concierge pour longue durée

on séjourne dans une caravane

partners

contact

countryclubcatalan@lemeilleurdusud.fr

Chemin Pou de las Abeilles

66510 Saint Hippolyte, France

tel 0033 / 621 30 57 46

Avenue Paul Lafargue

boite 34

66350 Toulouges